ایستگاه TBS

ایستگاه های TBS

طراحی و ساخت ايستگاه TBS (حاشیه شهری)

ایستگاههای نوعTBS  که از مخفف Town Board Station گرفته شده است علاوه بر شیر، فیلتر و کنتور، دارای رگولاتور یا دستگاه کاهنده فشار بوده و برای کاهش فشار از 250 psi به 60 psi  ، استفاده می گردد. در این نوع ایستگاه از یک رگولاتور استفاده می شود. این نوع ایستگاهها براساس ظرفیتشان بیشتر در مبادی ورودی گاز در شهرهای کوچک و روستاها یا جهت استفاده درشبکه داخلی صنایع  و واحدهای تجاری ومسکونی بزرگ نصب می گردند.
ایستگاههای TBS  از دو قسمت با کلاسهای 300 و150 تشکیل می شوند که قسمت ورودی ایستگاه ، کلاس 300 و قسمت خروجی، کلاس 150 می باشد.

اشتراک گذاری پست