طراحی و ساخت ایستگاه های PCS

طراحی و ساخت ایستگاه های PCS

طراحی و ساخت ايستگاه های کنترل فشار PCS

پس از تزریق گاز حاصل از استخراج و پالایش در خطوط انتقال ، فشار این گاز در فواصل مختلف توسط ایستگاه های pcs   قابل تنظیم می باشد که  در نهایت فشار گاز به 1050psi  جهت سهولت در حرکت از خطوط انتقال ، تقلیل می یابد. ایستگاه های PCS برای کنترل فشار در محدوده ثابتی در خطوط انتقال کاربرد دارند و معمولاً در ظرفیت های بالا طراحی و ساخته می شوند.

اشتراک گذاری پست